İnsan çözümleri sizinle
İçeriğe git
DiSCPROFiL YARDIMCI KAYNAKLAR        
DISC için Geçerlilik ve Güvenilirlik                                                                       
İnsanların tutumlarının ve yaklaşımlarının zaman içinde az da olsa değiştiğini bilmeliyiz. Bu nedenle bir envanterden diğerine% 100 güvenilirlik düzeyini görmeyi beklememeliyiz. (Aslında, bunun gibi zaman içindeki değişiklikleri anlamak, bir kişinin performansını değerlendirmede değerli olabilir.)
DISC Sonuçlarının  Geçerlilik ve  Güvenilirliğini Ölçmek
DISC'in gerçekten çalıştığından emin  olmak için güvenilirliğini ve geçerliliğini  göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu  iki kavram birlikte, herhangi bir profil  oluşturma aracının performansını  ölçmeye yardımcı olur.
Herhangi bir kişilik testiyle ilgili en önemli soru, ölçmek istediğini ne kadar iyi ölçtüğüdür. Profillerin, tanımladıkları kişilikleri doğru bir şekilde temsil ettiğinden emin olmalıyız.

Güvenilirlik
İlk ölçüm bir tutarlılık araştırmasıdır. Aynı kişiyi birkaç kez test edersek benzer sonuçlar almayı bekleriz. Güvenilirlik, envanter sonuçlarının testten teste ne kadar değiştiğini ölçer. Farklı güvenilirlik türleri vardır ve burada tartıştığımız form test-tekrar test güvenilirliğidir.
Farklı zamanlarda aynı kişi için yapılan envanterin farklı sonuçlar vermesini kabul edemeyiz.
Geçerlilik
Daha zor bir konu, bir dizi envanter sonucunun geçerliliğinin değerlendirilmesidir. Yani profildeki faktörler, tanımladıkları kişilik özelliklerini ölçüyor mu? Alışılmış yaklaşım, bir başka iyi kurulmuş kişilik envanterine karşı profilleri ölçmektir, tercih edilen karşılaştırma ise NEO PI-R ve 16PF olmuştur. DiSCPROFiL bu envanterlerle karşılaştırmalar yapılarak değerlendirilmiştir. Farklı tekniklerle hazırlanmış envanterler farklı faktörleri ölçer, bu nedenle karşılaştırmada tam eşleşmeler bulmayı beklemeyiz. Bununla birlikte, bir testteki faktörlerin diğerinde olanlarla tutarlı bir istatistiksel ilişki gösterip göstermediğini tespit etmek için iki sistemdeki faktörler arasındaki korelasyonlara bakabiliriz.
Geçerlilik ve Güvenilirlik Raporu
DiSCPROFiL Davranış Envanteri için hazırlanmış rapor, bu envanterin güvenilirliği ve geçerliliğinin güçlü olduğunu göstermektedir. Analizler .87 medyan katsayısı alfa ve .86 medyan test-tekrar test güvenilirliği ile ölçek güvenirliğinin iyimükemmel aralığında olduğunu göstermektedir. Aracın geçerliliğini inceleyen analizler de çok olumludur. Aşağıdaki linki kullanarak özet raporu inceleyebilirsiniz.

Özet Rapor
Derecelendirme  Skalası
Hiç bir psikometrik aracın mükemmel  güvenilir ya da tamamen geçerli  olmadığını unutmayın. Tüm psikolojik  araçlar çeşitli hata kaynaklarına  tabidir. Bir psikometrik ölçüm aracını  güvenilir / güvenilmez ya da geçerli /  geçerli değil diye kategorize etmek  yerine önceden tanımlanmış bir  derecelendirme skalası üzerine  oturtmak daha doğru olur. Sonuç  olarak, bu araç, sağlam ve güvenilir  midir şeklindeki bir soru yerine, bu  aracın güvenilirliği için ne kadar kanıt  vardır şeklindeki bir soru daha uygun  olur.
İçindekiler
0850 200 70 25 Pzt - Cma 09:00-17:00
Pzt-Cma 09:00-17:00
İçeriğe dön