İnsan çözümleri sizinle
İçeriğe git
DiSCPROFiL YARDIMCI KAYNAKLAR        
DISC Uygulamaları                                                                                                         
İş Hayatında DISC
DISC şaşırtıcı derecede geniş bir  kullanım alanına sahiptir. Şüphesiz ki, bu  alanların en önemlisi işe alımdır. Etkili  olduğu diğer alanlara da birlikte bakalım.


Önemli Not
Ancak sadece kişilik envanterini  kullanarak bir insanın kariyeri hakkında  bir karara varamayız. Eğitim, deneyim  ve özel beceriler gibi diğer faktörlerle  birlikte yapılan değerlendirme dikkate  alınmalıdır.

İşe Alım
İşe alım sürecinde temel olan adayın iş  profilini görmektir. Kısa aday listesinden  işe alıma kadar olan süreçte DISC'i nasıl kullanacağımız bu sayfada  açıklanmaktadır.
Kültürel Bütünleşme
Yeni bir adayın işe başlamasının ardından, çalışanın kuruma (ve/veya departmana) entegre olması, çevreye alışması, ekip üyesi olabilmesi sürecinde DISC'in desteğini göreceğiz.

Çalışanın Değerlendirilmesi
Değerlendirme merkezleri ve performans ölçme sistemleri iş hayatında daha geniş yer almaya başladı. Yöneticiler bu değerlendirmelerden yararlanarak çalışan motivasyonu veya problemleri üzerine daha etkili çözümler üretebiliyorlar. Bu değerlendirmelerde DISC, yöneticilere önemli katkılar sağlamaktadır.

Terfi ve Atamalar
Bir organizasyondaki terfi ve atamalar işe alım süreci ile benzerlikler gösterir. DISC'in’in katkısı bu süreçlerde de etkilidir.
Ekip Oluşturma
Bir ekibin üyelerinin davranış stilleri ve iletişim yetkinlikleri grubun verimliliğinde büyük rol oynar. Ekip oluştururken DISC kullanmak sürece çok olumlu etki yaratacaktır.

Kariyer Planlama
Yeni bir kariyer planı yaparken veya ideal işi ararken, işin, DISC ile ölçülen profillere uygunluğu açısından DISC'in önemli katkıları olacaktır
0216 594 50 90 Pzt - Cma 09:00-17:00
İçeriğe dön