İnsan çözümleri sizinle
İçeriğe git
DiSCPROFiL YARDIMCI KAYNAKLAR        
DISC Nasıl çalışır?                                                       
Bir Kişilik Profili Oluşturmak
DISC, bir kişinin davranışındaki dört temel faktörü ölçer ve bu faktörleri kişiliklerini tanımlamak için kullanır. Bu kişilik profili, her biri dört seçenek sunan yirmi dört sorudan oluşan bir anket aracılığıyla oluşturulmuştur. Aday bu seçeneklerden ikisini seçer. Birisi davranışlarını en iyi temsil eden ve diğeri de kendisine en uzak olandır. Bu cevaplar daha sonra otomatik olarak analiz edilir ve bir dizi DISC sonucu üretmek için kullanılır.
Anahtar Özellikler
Doğal olarak bir kişiliğin her detayını  sadece dört faktöre indirgeyemeyiz  ayrıca davranışları etkileyen bilgi,  tecrübe ve eğitim gibi çok önemli diğer  özellikler de vardır. DISC dört temel  faktöre odaklanarak, bir kişinin davranış ve performansı ile doğrudan ilgili olan  bilgiler sağlar.
Kişilik Envanteri uygulamasıyla, kişinin  özel hayatındaki, çalışma hayatındaki ve  baskı altındaki davranışlarını yönlendiren  DISC faktörlerini gösteren üç farklı grafik oluşturulur. Aynı zamanda kişinin o  dönemdeki stres seviyesi de ölçülür ve  kaynağı belirlenir.
Dört DISC Stili
Dominance
Sonuç odaklı, sorun çözen, güçlü  iradeli. Büyük resmi görür, açık  sözlüdür, zorlukların üzerine gider,  sözünü esirgemez.
Influence
Pozitif enerjili, ikna eden, iletişim  kuran. Coşkulu, iyimser, işbirliğini  sever, gözardı edilmekten hoşlanmaz.
Steadiness
İstikrarı koruyan, destekçi, güvenilir. Aceleyi sevmez, tavırları sakindir.  Destek vermekten hoşlanır, alçak  gönüllüdür.
Compliance
Sistemsel, yüksek standartları olan,  şartlara uyum sağlayabilen.  Bağımsızlığına düşkündür, objektif  bir şekilde akıl yürütür, detaylardan  hoşlanır, hata yapmaktan kaçınır
DISC bir kişinin
davranışlarını etkileyen
temel özelliklere
odaklanır
                                                                                                                                                                        
0216 594 50 90 Pzt - Cma 09:00-17:00
İçeriğe dön