İnsan çözümleri sizinle
İçeriğe git
DiSCPROFiL YARDIMCI KAYNAKLAR        
"I" Influence                                                                                       
Pozitif enerjili, İkna eden, İlişki kuran
I Stiline sahip kişiler ikna etme ve diğerlerini etkileme konusunda çok başarılıdırlar.
Üzerinde çok düşünmeden atak davranabilir, organize olma ve takip konusunda zayıftır. İkna edicidir, insanları kendine
çeker, heyecanlıdır, sıcakkanlıdır, iyimserdir ve kolay güvenen bir kişidir. Harekete hızlı geçer, işbirliğine girmeyi ve heyecan
yaratmayı sever. Geniş bir çevreye sahip olmak ister, grup aktiviteleri ve yeni ilişkiler kurmanın fırsatlarını değerlendirir.


Etkileyiciliğini kaybetmekten, reddedilmekten ve diğer insanlarca göz ardı edilmekten çekinir. Destek ve danışmanlık almaya açıktır, kendini, ifade özgürlüğünü ve demokratik ilişkileri önemser.
Bir DISC profilindeki düşük "I", etkileme, kendisini ifade etme ya da başkalarıyla etkileşime girme konusunda çok daha az ilgili bir kişilik anlamına gelir. Düşük "I", ilişki kurmaktan ziyade sonuçlara ulaşmada kendisini daha fazla ilgilendiren daha pratik konulara odaklanma eğilimindedir.

Etkileyici

Kendine güven: "I' lar başkalarıyla işbirliği içerisinde olmaktan hoşlanırlar ve genellikle kısa süreli tanışmaları arkadaşlığa çevirmede oldukça ustadırlar.

Sosyallik: Yeni insanlarla tanışma fırsatları "I" ları kendine çeker.


... insanlara karşı olumlu
bir tutum ve bunu
gösterme konusunda
kendine güven
Kararlı: Risk içermesine rağmen sonuca bir an önce ulaşmak için hızlı kararlar alır. İstediği sonucu elde edene kadar yeni yöntemler deneyerek ilerler.

Lider: Onun bağımsızlık tercihi ve dürüst tutumu, bu tür insanların liderlik rolleri için doğal bir yeteneği olduğu anlamına gelir.


DiSCPROFiL YARDIMCI KAYNAKLAR        
"I" Stili Influence                                                                                      
" I " Özellikleri

Yüksek-I kişinin sosyal dürtüsü, bu ihtiyaçların karşılandığı rollere doğru sürüklenmelerine sebep olur. Yüksek etkileyici bu bireyler, en çok diğer insanlarla birlikteyken motive olacaklardır ve özgürce iletişim kurmaya sahip olacaklardır. aksi durumlarda, daha kısıtlı veya sosyal olarak sınırlayıcı durumlardan kaçınma eğilimi göstereceklerdir.

Dışa dönük tarza sahip olan Yüksek-I'lar özellikle iletişim yeteneklerini en iyi şekilde kullanabildikleri satış, pazarlama veya halkla ilişkiler gibi rollerde en verimli şekilde çalışırlar. Diğer kişilik faktörlerince desteklenmeyen Yüksek-I stilleri işleri sonuçlandırmak için zorlayıcı davranmaktan kaçınırlar. Özellikle satış sürecinde satış kapama konusunda, bu konudaki eksiklikleri bir dezavantaj olarak ortaya çıkabilir.

Yüksek-I olanlar, genellikle öğretme, eğitim verme alanlarında yalnızca fikirleri iletmekle kalmazlar, aynı zamanda başkalarına dinamik tutumlarıyla ilham vermede oldukça etkili olabilirler.

Bu tür görevler için genellikle bir uzmanlık ve bilgi seviyesine ihtiyaç duyulsa da, kişiliklerindeki yüksek etkileyicilik düzeyi oldukça önemli bir avantaj sağlar.
" I " Stili

Aşağıda I stiline sahip bir kişinin, hayatın içinde sıklıkla karşılaşılan durumlarda nasıl davrandığı ile ilgili örnekler verilmiştir.

Karar Verme

“Yüksek-I” kararlı bir şekilde hareket etme güvenine sahiptir. Ancak diğer insanlara odaklı olmaları, kararlarından diğer insanların nasıl etkileneceklerini fazlasıyla önemsemelerine sebep olur.

Fikirleri Sunma

Tüm DISC stilleri arasında Yüksek-I stilindekiler, bir topluluk önünde fikirlerini sunmakta en rahat olanlardır. Aslında böyle fırsatlar onları motive eder ve hatta ödül niteliğindedir. Gerçekten heyecan uyandıran ve harekete geçiren bir sunum tarzları vardır.
Takım Çalışması

Bazı açılardan Yüksek-I stilindeki insanlar ideal birer takım oyuncusudurlar. Olumlu çalışma ilişkileri kurmakla aktif olarak rol oynarlar ve ekibi bir bütün olarak yönlendirmeye yardımcı olacak doğal güçleri vardır. Bununla beraber zaman zaman gayri ciddi bir yaklaşım içerisinde olmaları, ekibin baskı altında çalıştığı durumlarda verim kaybına sebep olabilir.


Yüksek-I stiline sahip bireyler kalabalık ortamlardan hoşlanırlar

                                                                                                           
0216 594 50 90 Pzt - Cma 09:00-17:00
İçeriğe dön