İnsan çözümleri sizinle
İçeriğe git
DiSCPROFiL YARDIMCI KAYNAKLAR        
"C" Compliance                                                                             
Analitik, Kuralcı, Mükemmelliyetçi
"C" Yüksek standartlar, işleri kurallara uygun yapma ve detaylar üzerinde hassasiyeti işaret eder.
Bu faktörün en önemli özelliği otoriteye karşı uyumlu davranmaktır. Yüksek-C'ler kurallar dahilinde çalışmaktan hoşlanır ve  genellikle 'kural odaklı' olarak tanımlanır. Ayrıca yapılandırılmış ortamlarda yazılı prosedürler üzerinden işlerin nasıl  yürüdüğünü anlamaya çalışırlar.


Uyumluluk düzeyi yüksek olan bu insanlar, rolleri ve onlardan ne  beklendiği konusunda net bir fikir  sahibi olmak ister, bu nedenle açıkça  düzenlenmiş ve planlanmış  durumlarda çok daha fazla motive  olurlar. Genel olarak, bu tür insanlar doğası gereği bağımsız değildir ve  karar vermek veya başkalarının  desteği olmadan eylemde bulunmak  için yalnız bırakılmamayı tercih  ederler.
Düşük "C" stilindeki insanlar doğal  olarak önceden planlama veya  problemleri öngörme ihtiyacına  odaklanmamaktadır; bunun yerine  kendi içgüdülerine güvenirler. Bir  Yüksek-C nadiren otoriteye meydan  okuyacak veya bir kuralı çiğneme riskini  alacak olsa da, Düşük-C stiline sahip  bir kişinin yaşamı ve işi hakkında çok  daha bağımsız ve sınırsız bir tutumu  vardır.

Uyumluluk

Kural yönelimi: Yüksek-C'ler kendi  kaynaklarına güvenmek yerine, yerleşik  ve iyi planlanmış bir yapı içerisinde  çalışmaktan hoşlanırlar.

Yüksek-C stiline sahip  kişiler, yüksek standartlar  ve kurallara uymak  konusunda hassastır

Organizasyon:
Yüksek-C'  kendisinden ne beklendiğini detaylarıyla  bilmek ister. Organizasyondaki yerini ve  onu nasıl tamamladığını anlamaya  çalışır.
Yüksek standartlar : Yüksek-C  stilindeki insanlar işleri en doğru şekilde yapmakla ilgilenir ve  çalışmalarını en iyi şekilde teslim  edebilmek için zamana ihtiyaç  duyarlar.

Önlem Alma: Bu tür insanlar,  olabildiğince temkinli bir yaklaşım  izlemeyi tercih ederek risklerden  kaçınma eğiliminde olacaklardır.

Uyum: Yüksek-C'ler ortamı ve güç  dengelerini analiz etme yeteneklerini  kullanarak diplomasi yoluyla işlerini  yaparlar. Gerçeklere odaklanırlar,  mazeret üretmezler.DiSCPROFiL YARDIMCI KAYNAKLAR        
C Stili : Compliance                                                                               
"C" Özellikleri

Yüksek-C kişiler doğal olarak ayrıntılara, gerçeklere ve rakamlara odaklanabilecekleri rollerde motive olurlar. Yüksek-C'ler - en azından profillerinde başka faktörler olmayanlar - işlerini organize etmek ve planlamak için zamanları olduğunda en iyi olma eğilimindedirler.

Onların analitik yaklaşımı ve prosedürü takip etme isteği, onları geniş anlamda 'teknik' olarak kategorize edebileceğimiz rollere uygun kılar. Bu, normalde mühendislik veya programlama gibi teknik olarak düşündüğümüz işleri içerir ancak muhasebe veya proje planlama gibi benzer becerilere ihtiyaç duyan roller için de uygundurlar.

Bir Yüksek-C'nin denetleme ve düzenleme işlerine olan ilgileri, standartlarla uyulması gereken durumların olduğu işlere ilgi duydukları anlamına gelir. Buna en güzel örnek kalite kontrol olacaktır. Bu kişiler aynı zamanda etkili denetçiler, editörler veya istatistikçiler de olabilir. Tutarlı bir metodolojiyi takip etmenin önemli olduğu tüm işler bu kişiler için uygundur.

"C" faktörü yüksek bir kişi, sorunları, kuralları kullanarak çözer.

                                                                                          
"C" Stili

Aşağıda, Yüksek-C stiline sahip bir kişinin farklı durumlar karşısında doğal davranış örnekleri yer almaktadır.

Proje Planlama

Planlama ve organizasyon, "C" stili yüksek olan kişilerin doğal bir yeteneğidir ve aslında resmi olarak gerekli olmadığında bile işlerini sık sık planlayacaklardır. Karmaşık planlama faaliyetleri gerektiren işlerde detaylara odaklanmaları, bazen hedeflerle ilgili büyük resmi gözden kaçırmalarına sebep olabilir.


Sunum Yapma

Yüksek-C'ler, uzmanlıklarına güven duydukları ve sunumun kontrolünü ellerinde tuttukları sürece, bilgi sunmada oldukça etkili olabilirler. Hazırlık yapmadan konuları tartışmaları veya öngörülemeyen soruları tartışmaları gerekiyorsa, bu durum onların pek hoşuna gitmez, kendilerini rahat hissetmezler.

Çatışma Yönetimi

Uyumluluk düzeyi yüksek bu kişiler kuralları kullanarak sorunları çözme eğiliminde olacaklardır ve bu nedenle bir anlaşmazlıkta doğal olarak mantık ve rasyonel argüman kullanarak bir çözüm bulmaya çalışacaklardır. Yüksek-C'ler gerektiğinde ödün verebilir ve genellikle karşılıklı olarak kabul edilebilir bir ortak noktaya ulaşarak sorunları çözmeye hazırdır.
0216 594 50 90 Pzt - Cma 09:00-17:00
İçeriğe dön