İnsan çözümleri sizinle
İçeriğe git
DiSCPROFiL YARDIMCI KAYNAKLAR        
Örnek DiSCPROFiL Raporları                                                                                   
DiSCPROFiL Kişilik Envanteri Raporları
DiSCPROFiL kişilik envanteri raporları, farklı amaçlar ve farklı seviyelerdeki kullanıcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Hiçbir ön bilgiye ve eğitime ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz raporlar mevcut olmakla beraber, DISC sertifikasyon süreçlerini tamamlamış kişiler için ücretsiz veya oldukça ekonomik raporlar da sistemlerimizde yer almaktadır.
Grafikler Raporu

DiSCPROFiL sistemlerinin en temel raporu olan Grafikler raporu, analizi yapılan  kişinin doğal davranışlarını, baskı altındaki davranışlarını, çalışma ortamına uyum  sağlamak için değiştirmek durumunda kaldığı davranışlarını grafiksel olarak ifade  eder. Görev-Aday eşleştirmede kullanılabileceği gibi, özellikle DISC eğitimi almış kişiler tarafından sıklıkla tercih edilir.

Grafik Analizi Raporu

Anketi tamamlayan adayların iş ortamındaki davranışlarına yönelik tasarlanmış bu  raporda, kişinin iş alışkanlıkları, onu motive eden faktörler, kendisinin en başarılı olacağı  ideal görev tanımı, ideal üst düzey yöneticisinin nasıl birisi olması gerektiği ve çalışacağı  kuruma kişisel olaraknasıl katkı sağlayabileceğini öğrenebilirsiniz. Raporun devam  eden sayfalarında baskı altında davranışlarını değiştirip değiştirmediği, değiştiriyorsa bu  değişikliklerin ne yönde olduğu ve çalışma ortamında kendisinden beklenenleri nasıl  algıladığı hakkında oldukça detaylı bilgiler sunar. Grafik Analizi, Grafikler raporunda  bulunan üçgrafiğin metinsel olarak yorumlanmasıdır. Bu üç grafik birlikte ele  alındığında kişinin parmak izi kadar özelleştirilmiş kişisel bilgiler içerir.

DISC Stili Raporu

Dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 8 milyar insan nasıl ki biyolojik olarak eşsiz ise  aynı şekilde davranışsal açıdan da eşsizdir. Bununla beraber yine biyolojik olarak  iki gözümüz, bir elde beş parmağımız, kas ve iskelet yapımız gibi benzer  yönlerimiz olduğu gibi davranışsal olarak da benzer özelliklerimiz bulunmaktadır.  DiSCPROFiL bu benzerlikleri kullanarak farklılıkların yarattığı bu karmaşayı  ortadan kaldırmayı başarmıştır. DiSCPROFİL sisteminde 9 Trilyona yakın  benzersiz davranışsal tercih, 209 Bin farklı grafik ile ifade edilmiş ve her bir grafik  altında yaklaşık 42 milyon davranışsal tercih anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde  40 farklı DiSC Stili altında özetlenmiştir.

Satış Becerileri Raporu

Adayın kişilik özelliklerinin satıcılık mesleği ile ne kadar uyumlu olduğunu grafiksel  ve sayısal olarak anlatan bir rapordur. Satış sürecinin, satış açma, kapa, takip gibi  her aşaması adayın veya çalışanın kişilik özellikleri ile karşılaştırılır. Mesleğe  uygunluk açısından güçlü ve gelişmeye açık yönleri ölçülür. Ayrıca kişinin bu  alandaki eğitim ihtiyaçlarına da rehberlik eder.

Görev Analizi Raporu

Görev-Aday eşleştirmesinde kullanılan temel rapordur. Görevi tanıyan en az 2 en  fazla 6 kişinin katılımıyla, ilgili görevin davranışsal ihtiyaçlarının belirlendiği 10  dakikalık bir çalışmadır. Her şirket için terzi usulü bir çalışmaya imkan sağlaması,  önceden hazır iş profilleri ile çalışmayla karşılaştırıldığında çok büyük bir avantaj sağlar.

Görev ve Aday Eşleştirme Çalışması

Görev analizi çalışmasıyla, görevin gerektirdiği davranış özelliklerine sahip DISC  Stili belirlendikten sonra, "Aday Sorgula" menüsünden veri tabanında kayıtlı tüm  adaylar listelenir sonra görevin DISC Stiline sahip olan adaylar filtrelenir. Birden  çok aday arasında karar vermek için, Görev Analizindeki grafik ile Adayın Doğal  Grafiği görsel olarak karşılaştırılır. Doğal Grafiği, Görev Analizi grafiğine en  yakın olan aday görev için en ideal olandır.

Meslek Seçimi Rehberi

İş ve meslek danışmanları, bir kariyer veya akademik planlama sürecinde, ideal  meslek seçimi aşamasında, birden fazla değerlendirme aracını birlikte kullanırlar.  Kişilik envanteri de bu araçlar arasındaki en önemli olanıdır. İşte bu aşamada  Grafik Analizi raporundaki kişi için ideal görev tanımı, hangi tarz ortamlarda çalışmaktan motive olacağı, kuruma kişisel olarak neler verebileceği gibi aktarılan  pek çok bilgi meslek seçimi kararını önemli seviyede etkilemektedir.

Yetkinlikler Raporu

Yetkinlikler temel,yönetsel, fonksiyonel, kişisel olarak dört kategori altında  incelenmiş ve devam eden sayfalarda her yetkinlik kategorisini oluşturan alt  yetkinlikler detaylı olarak ele alınmıştır. Bu değerlendirmede kullanılan her bir  yetkinlik için, beyaz yakalı örnek grubu oluşturan kişilerin en az yarısının  toplandığı, en dar aralık "normal" olarak belirlenmiş ve sarı renk ile gösterilmiştir.  Kırmızı bölüm normalin altındaki "gelişmeye açık" alanı, yeşil bölüm ise normalin  üstündeki "güçlü" yönü ifade etmek için kullanılmıştır. Mavi renkli bar bireyin doğal  olarak ilgili yetkinlik için potansiyelini, mavi üçgen ise çalışma ortamında bu  yetkinliğini ne derecede kullandığını gösterir.

0216 594 50 90 Pzt - Cma 09:00-17:00
İçeriğe dön