İnsan çözümleri sizinle
İçeriğe git
DiSCPROFiL YARDIMCI KAYNAKLAR        
DISC Stillerinin Özellikleri                                                                                           
DISC Nasıl Ölçer
Bir DISC anketinden gelen cevaplar değerlendirildikten sonra nihai sonuç üç grafikten oluşur. Bu her bir aday  için parmak izleri gibi davranışlarının benzersiz bir tarifini yapar ve özel yönlerini tanımlar. Birlikte ele alındığında, üçlü set bir DISC profil serisi olarak adlandırılır. Grafiklerin hepsi aynı formatta dört temel kişilik faktörünün seviyesini gösterir: Dominance, Influence, Steadiness, Compliance (ilk harfleri - D, I, S, C -  DISC adını oluşturur). Grafikteki dört nokta, bir profil için tanınabilir bir şekil  oluşturmak için çizgilerle birleştirilmiştir. Grafiklerin ve raporların kullanımı herhangi bir eğitim ve  uzmanlık gerektirmez.
                                                                                                                                                                                                          
DISC Envanteri Grafiği
DISC grafiği dört faktörün konumunu  gösterir. Her bir nokta kendi ilgili  olduğu kişilik faktörünün aday  üzerindeki etkisinin ölçümünü gösterir. Grafiklerdeki yerleşimine göre soldan  sağa bakıldığında;

• D Dominance
• I Influence
• S Steadiness
• C Compliance

Dört faktörün her biri, sıfır ile yüz arasında herhangi bir yerde ölçüm yapabilir ve her biri belirli bir kişilik stiliyle ilgili çok çeşitli olası profil şekillerine yol açabilir. Bu faktörlerin bir kişiliği tanımlamak için nasıl  birleştiklerini anlamak, DISC yorumunun ana fikrini oluşturur.
Profil serisinin üç grafiği de birbirine benzeyebilir veya bireye bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Farklı DISC tabanlı envanterler üçü için farklı başlıklar kullanır ve sıraları değişebilir, ancak anlamı ve önemi değişmez.
Doğal Profil
Bu grafik, bir kişinin “doğal tarzını”, yani kendini tamamen rahat hissettiğinde tipik davranışlarını açıklar. Doğal Profil zaman içerisinde diğer iki grafikten daha sabit kalma eğilimindedir. 0-7 yaş arasında oluşur ve gelişimini tamamlar. Görev-Aday eşleştirmesi yapılırken bu grafik kullanılır.
Maske Profil
Çok az insan her zaman aynı davranış  bütünlüğünü korur. Bunun yerine, durumlara ve başkalarının gereksinimlerine uyum sağlama eğiliminde olacaklardır. Maske Profili'nin amacı, bir kişinin mevcut durumlara uygun olacak şekilde adapte ettiği davranış tarzını tanımlamaktır. Bu profil, kişinin durumu ve ortamı değiştikçe zaman içinde önemli ölçüde değişebilir. Bu tür değişiklikler genellikle yeni bir işe başlamak ya da taşınmak gibi ana yaşam olaylarına paraleldir. Maske Profil ayrıca "Çalışma Profili" olarak da bilinir.

Baskı Altında Profil
Bu profil, baskı altında davranışların  değişip değişmediğini, değişiyorsa ne  yönde değiştiğini anlatır. Bu profili  tanımlayan grafiğin diğer grafiklerle  ilişkisine bakarak aday üzerinde stres  olup olmadığını ve varsa kaynağı  hakkında bilgi sağlanır.
0216 594 50 90 Pzt - Cma 09:00-17:00
İçeriğe dön