İnsan çözümleri sizinle
İçeriğe git
DiSCPROFiL YARDIMCI KAYNAKLAR        
Kültürel Entegrasyon                                                                        

Şirket Kültürü Hakkında

Başarılı bir işe alım sürecini kültürel entegrasyon aşaması izler. Bu, yeni işe başlayan çalışanın yeni bir organizasyona ve bu organizasyonun özel kültürüne adapte olduğu süreci açıklar. Bu önemli adımın İnsan Kaynakları profesyonelleri arasında önemi giderek artmaktadır.
Bir örgütün “kültürü” nedir? Temel  olarak, sıkı sıkıya bağlı herhangi bir  ekip, zaman içinde, birlikte çalışma  şeklini tanımlayan bir dizi gelenek ve  yazılı olmayan kurallar geliştirecektir.  Yeni işe alınan bir üye için en stresli  zamanlardan biri, bu kültürel faktörler  kümesine uymayı ve onların içinde  çalışmaya adapte olmayı içerir.

İnsan kaynakları  uzmanlarının önem  verdiği alanlar içinde  “Kültürel Entegrasyon”  öne çıkmaktadır

                                                                                                                 

Kurum kültürü, ahlaki normlar, bölgesel gelenekler, sektörel iş yapma şekilleri vb. gibi bir çok faktörden etkilenir. Bununla beraber çalışanların davranışlar özellikleri de kurum kültüründe oldukça geniş bir alanı kaplamaktadır.

Çalışanların bireysel davranış stilleri ile kurumun tarzı birbirleriyle etkileşim içerisindedir.

Örneğin, çok resmi, katı bir şekilde yapılandırılmış bir çalışma ortamı bir “Yüksek-C” organizasyonu olarak nitelendirilebilirken, kişisel inisiyatif ve iç rekabete önem veren bir işyeri daha “Yüksek-D” organizasyonu olarak tanımlanabilir.
Yeni Çalışanı Entegre Etmek

Yeni işe başlayan çalışanın davranış tarzını organizasyonun tarzıyla karşılaştırarak, yeni ortamına uyum sağlamada güçlük çekeceği alanları ve uygun oldukları alanları belirleyebiliriz. Bu bireyleri ellerinden geldiğince kurum kültürüne uyum sağlamaya çalışırken kendi başlarına bırakmak yerine, bu bilgiyi, bu bireyi yeni organizasyona uyum sağlamada rehber olarak kullanabiliriz.


Bu süreci başarılı bir şekilde yürütmek  çok fazla beceri, deneyim ve sabır  gerektirir, belki de bu nedenle DISC'in  bu uygulamasının diğer kullanımlara  kıyasla daha az kullanılmasının  nedenidir. İşe uygun olabilecek birçok  kişi ilk birkaç ay içinde işi  bırakabilmektedir, bu durum kültürel  entegrasyon aşamasına daha fazla  dikkat edilmesi gerektiğine işaret  etmektedir.
0216 594 50 90 Pzt - Cma 09:00-17:00
İçeriğe dön