İnsan çözümleri sizinle
İçeriğe git
DiSCPROFiL YARDIMCI KAYNAKLAR        
"S" Steadiness                                                                                  
Sabır ve Güveni temsil eden DISC Faktörü
DISC içindeki 'S' İstikrarlılık anlamına gelir. Kendi doğal temposunda hareket etmek ister ve değişime karşı  dirençlidir.
Dört DISC faktöründen üçüncüsü, nispeten suskun ve dikkatli bir kişilikle ilgilidir. D ve I ile karşılaştırıldığında, asıl faktörü  tutarlılık olan bu kişiler çok daha az açık ya da doğrudan olma eğilimindedirler. Proaktif adımlar atmak yerine, genellikle  olaylara gelişirken yanıt vermeyi tercih ederler.


S Stilindeki insanlar yaklaşımlarında  tutarlı ve güvenilirdir. Gerçekten de,  kurulu düzende çalışmayı ve plansız  gelişmelerden kaçınmayı tercih  ederler. Bu nedenle, Yüksek-S  stilinde olan insanlar değişime karşı  oldukça dirençli olma eğilimindedir ve  yeni durumlara uyum sağlamak için  zamana ihtiyaç duyarlar.
Bir DiSC profilindeki Düşük-S,  tutumunda değişkenlik gösteren bir  insanı yansıtır. Düşük-S stiline sahip  bireyler sonuç almak için aceleci ve  sabırsız davranırlar. Sabrı veya  anlayışı nadiren gösterirler.
S faktörü düşük olan insanlar  değişime direnmekten çok, çeşitlilik ve  inovasyondan yararlanır, bu da  istikrarlılıktan daha esnek bir görünüm  sağlar. Bu nedenle, yeni zorluklar  üstlenmeye ve yeni deneyimler  keşfetmeye hazırdırlar.

İstikrarlılık

Sabır: Yüksek-S, olaylar karşısında  kendi başına doğrudan harekete  geçmek ve ani tepkiler vermek yerine,  cevap vermek için son ana kadar  beklemeyi tercih eder.

Yüksek İstikrarlı bireyler  bir göreve veya bir projeye  odaklanma konusunda  oldukça ısrarcı  davranabilirler.

Sebatkarlık: Yüksek-S bir kez  harekete geçtikten sonra görevine  odaklanacak ve sonuçlanana kadar ısrarla çalışacaktır.


Kararlılık: Yüksek-S kişilikleri, bir  göreve özenle odaklanır ve bir projeye  odaklanma konusunda oldukça kararlı  olabilirler.

Dışa dönüklük: Yakın çevresi  içerisinde sosyal bir yanı vardır, güven  duyduğu insanlarla olumlu ilişkiler  kurmaya açıktır.

İnsan odaklılık: 'S' faktörü, aldığı  kararlardan ve kendi eylemlerinden  etrafındaki insanların nasıl  etkilenecekleri hakkında oldukça  duyarlı davranır.DiSCPROFiL YARDIMCI KAYNAKLAR        
S Stili: Steadiness                                                                                     
"S" Özellikleri

Bir Yüksek-S için güvenilir ve tutarlı  çalışmalara ihtiyaç duyulan ve doğal  davranışlarını ön plana çıkarabildiği bir  görev en uygun olanıdır. Dikkat  dağıtıcı unsurların olmadığı bir çalışma  ortamı ve ani gelişmelerden uzak  olmak bu kişi için idealdir.

Bir Yüksek S'nin güçlü yönleri, sabır,  güvenilirlik, tutarlılıktır. Bu özellikleri ile  rutin, tekrarlayan, az değişkenlik  gösteren işlere uygun olmalarını  sağlar. İşe kendilerini vererek  kafalarını kaldırmadan üretken bir  şekilde çalışabilirler. Bu şekilde  çalışmak çoğu zaman çeşitlilikten  yoksundur. Bir çok kişi bunu motive  edici bulmazken, bir Yüksek-S'e tam  olarak uyabilir.

Yüksek-S ayrıca diğer insanların  ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmayı da  içerir. Bu nedenle başkalarına destek  veya yardım sağlama rolleri bu kişiler  için uygundur. Pratikte, Yüksek-S'ler  genellikle teknik destek veya müşteri  hizmetleri çalışmaları için uygun  olacaktır. Daha kişisel bir düzeyde,  onların anlayışlı ve duyarlı yaklaşımları  kişisel destek veya danışmanlık  sağlamada başarılı olabilecekleri  anlamına gelir.

Yüksek-S, düzenli ve dikkat  dağıtıcı unsurların olmadığı  bir çalışma ortamı tercih
eder.

                                                                                                                    
"S" Stili

Aşağıda Yüksek-S stiline sahip bir kişinin hayatın olağan akışında karşılaşabileceği durumlara vereceği doğal tepkilere örnekler yer almaktadır.

Plana Bağlı Çalışma

"S" stiline sahip bir insan, iyi planlanmış bir projede çalışırken kendisini motive olmuş ve rahat hisseder. Önceden belirlenmiş bir hedefe doğru başkalarıyla birlikte çalışmak, tercih ettiği bir çalışma yöntemidir. Bununla beraber teslim tarihlerinin olması gerekenden kısa olduğu veya oldukça değişken koşullara adapte olmasını gerektiren bir takımın üyesi olmak istemeyecektir.

Yöneticilik Becerisi

Doğru koşullar altında aslında her stildeki kişinin yapabileceği gibi Yüksek-S stilindeki bir kişi de etkili bir yönetici olabilir

"S" stilindeki yöneticiler, diğerlerini nispeten öngörülebilir ve stressiz bir ortamda organize etmenin gerektiği, acil eylem veya dinamik karar almaya çok az ihtiyaç duyulan durumlarda en iyi şekilde çalışmaya yeteneklidirler.

Yeniliğe Adaptasyon

Yüksek-S stilindeki bir insanın en iyi tanımlayıcı özelliği, yeniliklere karşı doğal güvensizliğidir. Değişimden kaçınma eğilimindedirler çünkü değişim yeni ve farklı olana uyum sağlamayı gerektirir. Değişimin kaçınılmaz olduğu durumlarda, bir Yüksek-S sonunda değişime uyum sağlar ancak bu uyum süreci zaman alacaktır.
0216 594 50 90 Pzt - Cma 09:00-17:00
İçeriğe dön