İnsan çözümleri sizinle
İçeriğe git
DiSCPROFiL YARDIMCI KAYNAKLAR        
Ölçme ve Değerlendirme                                                               

DISC Ölçme ve Değerlendirme Programının Yönetilmesi

Düzenli bir "Çalışan Değerlendirme" programı, büyümekte olan bir şirketin insan kaynakları politikasının bir parçasıdır. Kapsamlı bir performans değerlendirme sistemi, problemleri önceden görerek ciddi sorunlar oluşmadan önce onları bertaraf etmeyi sağlar. DISC profillemenin bu sürece dahil edilmesi performans değerlendirme sürecinin etkinliğini daha da artırabilir. DISC'in sorunları izole etmeye ve olası çözümler önermeye yardımcı olabileceği çeşitli yollar vardır. Bunlar;
Kişinin Stres Seviyesi ve Kaynağı

Bir DISC profil serisindeki stres seviyeleri kişinin zihinsel durumu için yararlı bir göstergedir. Bu tür bir gerginliğin özellikle çalışma ortamından mı yoksa bireyin genel yaşam tarzıyla mı ilişkili olduğunu değerlendirmek mümkündür. Her iki durumda da, yüksek stres seviyelerinin uzun vadede performans üzerinde zararlı bir etkisi olacaktır.

Maske Profillerin Benzerliği

Bir departmanda çalışan çok sayıda insanın birbirine çok benzeyen “Maske Profilleri” olması, önemli bir problem ortaya koyar. Çok güçlü kişilik stilleri (özellikle baskın ve oldukça iddialı olanlar) olan yöneticiler, tüm ekibin Maske Profillerini etkileyebilir.
Maske Grafikte  davranış değişiklikleri

Bir çalışanın DİSC profilindeki “Doğal”  ve “Maske” profilleri arasında belirgin  değişiklikler varsa, bu durum çalışanın  mevcut işlerini yaparken bir şekilde  kendisini rahatsız hissettiğini gösterir.  Bu durum, mevcut işi için o çalışanın  uygun olmadığını gösterebilir veya  konumunun gereklilikleriyle ilgili yanlış  bir algı içerisinde olduğunu yansıtır.  Bunlardan hangisinin olduğunu  belirlemek için çalışanın grafik serisini,  Görev Analizi Profili ile karşılaştırmak  yeterli olacaktır.

Sıkışık Profil

Bir DISC profil serisinde “Sıkışık” bir  profilin görünüyor olması genellikle bir  tür uzun vadeli bir baskı durumunun  göstergesidir. Bir çalışma ortamında,  “Sıkışık” profile sahip bir çalışan  kendisinden beklenenleri  anlayamamış veya kendisinden  yapması beklenen işin doğasını  anlayamamış olma ihtimali yüksektir.
Bu durum bazı iş ortamlarında tercih  edilebilir olsa da genellikle  motivasyon problemleriyle karşı  karşıya kalınmasına da sebep olur.  Çalışanlar, performanslarını etkileyen  doğal yeteneklerini bastırmak  zorunda kalırlar. Doğal ve Maske  profiller arasındaki büyük değişimler  de yine performansı olumsuz  etkileyerek motivasyonu azaltabilir.

DISC Envanterini  kullanarak buna benzer  durumları kolaylıkla teşhis  edebilirsiniz

                                                                                            

Değerlendirme  Aralıkları

DISC tabanlı değerlendirme  programları yakın aralıklarla  yapılmamalıdır. Genelde bu tür  değerlendirmeler normalde altı ay  veya yılda bir gerçekleştirilir. Ancak daha sık tekrarlanması gereken özel  durumlarda, aynı kişiye bir DISC  anketinin üç aydan daha yakın  aralıklarla uygulanmamasına dikkat  etmek gerekir
0216 594 50 90 Pzt - Cma 09:00-17:00
İçeriğe dön