İnsan çözümleri sizinle
İçeriğe git
DiSCPROFiL YARDIMCI KAYNAKLAR        
DISC'in Tarihi ve Gelişimi                                                                                            
Antik Kökleri Olan Modern Bir Teori
İnsan davranışları sadece günümüzde değil, çok eski tarihlerden beri insanoğlunun merak konusu olmuştur. Günümüzün otomatik, bulut tabanlı DISC kişilik envanterinin temel fikirlerinin izlerini antik çağlardan gelen eserlerde bulabiliyoruz.
Kayıtlarda tespit edilebilen, insan davranışlarını inceleyen en eski çalışma M.Ö. 370 yıllarına, Hipokrat’a kadar gitmektedir.
Modern tıbbın babası olarak kabul  edilen Hipokrat farklı insan  davranışlarını, insan vücudundaki  sıvılar ve organlar ile ilişkilendirerek  kategorize etmiştir ve kişilik tiplerini  öfkeli, sıcakkanlı, hüzünlü ve  soğukkanlı olarak adlandırmıştır.
Hipokrat'tan yaklaşık beş yüz yıl sonra, Romalı bir hekim olan Galen kişilik tiplerinin birbirleriyle etkileşim içerisinde olduklarını ve insan kişiliğinin dört temel kişilik özelliklerinin her birinden bir miktar izler taşıyabileceğini öne sürmüştür. Mesela Hipokrat'ın "Öfkeli" kişiliğine sahip birinin (hırslı ve iradeli) ateş elementinden (sabırlı ve sakin) kişilik özelliklerine de sahip olduğunu açıklayarak, kişilik tiplerinin kombinasyonlarını ortaya koymuştur.
...farklı kişilikler farklı
faktörlerin bir araya
gelmesiyle ilişkilidir
                                                                                                                                                                         Bu görüş açısından bakıldığında önemli olan, kişilik özelliklerinin birbiriyle ilişkili ve kendi içerisinde bir dengede olmasıdır. Farklı kişilikler kişiliği tanımlayan faktörlerin farklı kombinasyonlarıyla ifade edilebilir. Ayrıca kişiliği oluşturan unsurların iki eksenli bir modelde (duygu/mantıkacı/haz) haritası çıkarılabilir.
DISC'in Tarihi ve Gelişimi                                                                                            
Modern çağa doğru

Hipokrat ve Galen'in bilimsellikten uzak fikirleri, bilim ilerledikçe  anlamını kaybetmesine rağmen dört  mizaç temelli çalışmalar önemini  kaybetmedi. Kişiliğin arkasındaki  kavramlar daha titizlikle araştırılmaya  başlandığında, istatistiksel analiz, kişilik faktörlerini daha sistematik bir şekilde ayrıştırmaya başladı.

Bu yaklaşımın önde gelen isimlerinden biri, kişilik faktörlerini çift  eksenli bir model ile haritalayan Hans  Eysenck'tir. Eysenck, bu sonucun,  mizaçlar hakkındaki eski fikre ne  kadar benzer olduğunu belirtti. Ancak  kişilik faktörleri artık bilimsel olarak  tanımlandı.


...dört temel davranış  kategorisi: "D" baskın,  "I" etkileyici "S" istikrarlı  ve "C" uyumlu

                                                                                                                                                                                                                     


Pek çok karşılaştırılabilir yaklaşım  vardır (özellikle Carl Jung'un kişilik  çalışmaları kısmen bu tür bir ilişkiye  dayanır)

William Marston ve DISC

1928 de dünyadaki ilk yalan makinesinin  mucidi olan Amerikalı Psikolog William Moulton Marston “EMOTIONS OF THE  NORMAL PEOPLE” (Normal İnsanların  Duyguları" kitabında, davranışların düşmancadan dostaneye değişen bir skalada, kişinin bu olguya dışa dönükten, içe dönüğe uzanan reaksiyonu bağlamında ele almıştır. Marston da bu iki ölçümü kıstas kabul ederek, kişisel davranışın 4 ana faktör  bazında irdelenebileceğini ortaya  koymuştur.


[image:image-0]


1940'lı yıllarda Marston'un envanter  tekniği, İkinci Dünya Savaşı sırasında işe  alımlarda yardımcı olması için ABD  ordusu tarafından kabul edildiğinde öne  çıktı. Sonraki yıllarda, sistemin basitliği  ve esnekliği dünya çapında daha yaygın  kullanılmasını sağladı.


İlk zamanlarda, el ile işaretlenmiş ve  değerlendirilmiş kağıt anketlerden DISC  envanterleri oluşturuldu. Kişisel  bilgisayarların ve İnternet'in ortaya  çıkmasıyla DISC daha otomatik bir  yaklaşıma kolayca adapte oldu. Böylece  testler artık tamamen otomatik bir şekilde  yönetilebiliyor.
Tarih boyunca dört  faktör modeliAntik Yunan yaklaşımı bile,  unsurları birbiriyle ilişkilendirmek  için ilkel bir 'çift eksenli model'  kullandı.Hans Eysenck'in çalışması daha titiz  ve detaylı olmasına rağmen hala  temel türlerin eski isimlerini  korumaktadır: Melancholic, Choleric,  Sanguine ve Flegmatic (yukarıdaki  şemada M, C, S ve P olarak  işaretlenmiştir)DISC kendine ait bir modele  dayanmasına rağmen,  geçmişten gelen dört faktör  geleneğini sürdürmektedir.0216 594 50 90 Pzt - Cma 09:00-17:00
İçeriğe dön