İnsan çözümleri sizinle
İçeriğe git


Geçerlilik ve Güvenilirlik


Geçerlilik Sürecine Bakış

Psikometrik ölçüm araçları bizim dokunamadığımız ya da göremediğimiz soyut nitelikleri ölçmek için kullanılır. Bu zeka, dışa dönüklük, ya da dürüstlük gibi özelliklerdir. Araştırmacılar bu enstrümanların değerlendirmesini nasıl yapar? Bu tarz araçların kişinin davranış özellikleri ile doğru bilgi verdiğini nasıl anlayşılabilir, ya da sadece inandırıcı fakat  gelen gelişigüzel bir geribildirim üreten bir araç olup olmadığını bilebilir mi? Bir psikometrik ölçüm aracının gerçekten yararlı ve doğru olarak kabul edilmesi için, bilimsel topluluk tarafından oluşturulmuş bir dizi farklı standartları  karşılaması gerekir. Geçerlilik çalışması,söz konusu psikometrik ölçüm aracının bu farklı standartlara göre araştırmacılarca test edilerek kalitesinin değerlendirilmesi sürecidir. Rapor, bu farklı standartları anlamak ve DiSCPROFiL davranış envanterinin inceleme altındaki performansını görmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Doğrulama iki temel soru sorar.

1.    Araç ne kadar güvenilirdir? Araştırmacılar, değerlendirme aracının ölçümlerini tutarlı ve güvenilir bir şekilde yapıyor olmasını bekler. Sonuçlar rastgele bir çok varyasyon içeriyorsa, değerlendirme aracı daha az güvenilir olarak kabul edilir.

2.    Araç ne kadar geçerlidir? Araştırmacılar, değerlendirme aracının tam olarak ölçmek istenileni ölçüp ölçmediğini inceler. Ölçüm aracı ne kadar ölçülmek istenileni ölçmeye yönelik ise o oranda geçerli bir araçtır.

Hiçbir psikometrik aracın mükemmel güvenilir ya da tamamen geçerli olmadığını unutmayın. Tüm psikolojik araçlar çeşitli hata kaynaklarına tabidir. Bir psikometrik ölçüm aracını güvenilir / güvenilmez ya da geçerli / geçerli değil diye kategorize etmek yerine önceden tanımlanmış bir derecelendirme skalası üzerine oturtmak daha doğru olur.  Sonuç olarak, bu araç, sağalam ve güvenilir midir? şeklindeki bir soru yerine, bu aracın güvenilirliği için ne kadar kanıt vardır? şeklindeki bir soru daha uygun olur.

Geçerlilik Sonuçlarının Özeti

DiSCPROFiL davranış envanterinin değerlendirilmesi bu aracın güvenilirliği ve geçerliliği için güçlü bir destek olduğunu göstermektedir. Analizler .87 medyan katsayısı alfa ve .86 medyan test-tekrar test güvenilirliği ile ölçek güvenirliğinin iyi-mükemmel aralığında olduğunu göstermektedir.  Aracın geçerliliğini inceleyen analizler de çok olumludur. DiSCPROFiL davranış envanterinin iki boyutlu yapısı, çok boyutlu ölçeklendirme, ölçek iç koralasyonları ve faktör analizi ile değerlendirilendirildiğinde, beklentileri oldukça iyi bir şekilde karşıladığı gözlenmiştir. Ayrıca DiSCPROFiL davranış envanterinin ölçekleri ile NEO PI-R ve 16PF® ölçekleri arasındaki korelasyonlar değerlendirmenin geçerliliği için ek destek sağlar.


0216 594 50 90 Pzt - Cma 09:00-17:00
İçeriğe dön