İnsan çözümleri sizinle
İçeriğe git
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA İLGİLİ KİŞİ AÇIK RIZA METNİ

 
Türkiye’ de kurulu Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower No: 2a Daire: 28 Ümraniye / İSTANBUL adresinde mukim, İstanbul ticaret siciline 289089-5 no ile kayıtlı, 8159377187538956 mersis no’ lu, Alemdağ Vergi Dairesi, 0280463591 no’lu vergi mükellefi, Akik İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra “DiSCPROFiL” olarak anılacaktır). Veri Sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatıyla, aşağıda belirtilen konuda açık rızanızı talep etmektedir.

 
Hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işlediğimize dair detaylı bilgilere ilgili kişi Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE PAYLAŞIMI
 

 
“Kişisel verilerimin Açık Rıza Metni'nde belirtilen amaçlarla işlenmesine, bünyesinde çalışmakta olduğum üye işveren ile paylaşılmasına rıza gösteriyorum.” onay kutucuğunu işaretleyerek;
 Kişisel verilerinizi aydınlatma metninde ve aşağıda açıklanan amaçlarla işlememiz için tarafımıza açık rıza vermektesiniz. Bünyesinde çalışmakta olduğunuz, bir üye işveren DiSCPROFiL.REPORT üzerinde yayınlanan ve ancak her üye işverenin kendisine tahsis edilen kullanıcı adı ve şifresiyle erişim sağladığı yönetim panelini kullanarak dijital iletişim adreslerinize yanıtlamanız için bir "kendinizi tanımlama" anketi gönderebilir. DISC Envanteri, insan kaynakları ve kişisel gelişim için tasarlanmış çok güçlü bir etkili iletişim aracıdır. İnsan kaynaklarında kişilik özelliklerine göre işe alım, terfi ve kariyer planlaması yapmayı destekler. Yöneticiler için, liderlik ve ekip çalışması alanlarında mükemmel bir rehberdir. Kendiniz için ideal bir kişisel gelişim ve öz farkındalık aracıdır. Bu amaçla Kendini Tanımlama Anketi’ne vermiş olduğunuz yanıtlar DiSCPROFiL vasıtasıyla William Moulton Marston’un DISC Teorisi’ne dayalı olarak analiz edilir ve davranış özellikleri, yetkinlikler, mesleki beceriler, göreve uyum, kariyer rehberi alanlarında karar destek aracı olacak şekilde raporlanır. Bu kişisel veriler, kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri ile birlikte, sadece ilgili kişiye kendini tanımlama anketi gönderen ve bünyesinde çalışılan üye işveren ile paylaşılır.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
0216 594 50 90 Pzt - Cma 09:00-17:00
İçeriğe dön