İnsan çözümleri sizinle
İçeriğe git
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA İLGİLİ KİŞİ AÇIK RIZA METNİ
 
Türkiye’ de kurulu Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower No: 2a Daire: 28 Ümraniye / İSTANBUL adresinde mukim, İstanbul ticaret siciline 289089-5 no ile kayıtlı, 8159377187538956 mersis no’ lu, Alemdağ Vergi Dairesi, 0280463591 no’lu vergi mükellefi, Akik İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra “DiSCPROFiL” olarak anılacaktır). Veri Sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatıyla, aşağıda belirtilen konuda açık rızanızı talep etmektedir.

 
Hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işlediğimize dair detaylı bilgilere ilgili kişi Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.
 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE PAYLAŞIMI
 

 
“Kişisel verilerimin Açık Rıza Metni'nde belirtilen amaçlarla işlenmesine, iş başvurusunda bulunduğum üye işveren ile paylaşılmasına rıza gösteriyorum.” onay kutucuğunu işaretleyerek;
 
Kişisel verilerinizi aydınlatma metninde ve aşağıda açıklanan amaçlarla işlememiz için tarafımıza açık rıza vermektesiniz. İş arayışı sürecinizde, bir üye işverenimizin açık pozisyonu için işe başvurunuzu takiben, üye işverenimiz dijital hesaplarınıza yanıtlamanız için bir "kendinizi tanımlama" anketi linki gönderebilir. Hem sizin iş arayışınıza hem de işverenlerin çalışan arayışına yardımcı olabilmek amacıyla Kendini Tanımlama Anketi’ne vermiş olduğunuz yanıtlar DiSCPROFiL vasıtasıyla William Moulton Marston’un DISC Teorisi’ne dayalı olarak analiz edilir ve davranış özellikleri, yetkinlikler, mesleki beceriler, göreve uyum, kariyer rehberi alanlarında, bir karar destek aracı olacak şekilde raporlanır. Bu kişisel veriler kimlik bilgileri ve iletişim bilgileri ile birlikte sadece ilgili kişiye kendini tanımlama anketi gönderen iş başvurusu yapmış olduğunuz üye işverenlerle paylaşılır.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.
 

0216 594 50 90 Pzt - Cma 09:00-17:00
İçeriğe dön