İnsan çözümleri sizinle
İçeriğe git
Madde 1: TARAFLAR:
İşbu Hizmet Sözleşmesi ile (kısaca “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) Muratpaşa Mh. Çatalköprü Cad. İnönü İş Merkezi No:39/3 Muratpaşa / ANTALYA adresinde mukim Akik İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (kısaca “FİRMA” olarak anılacaktır) ve discprofil.net internet sitesi üzerinde sunulan DiSCPROFiL Kişilik Envanteri Platformu (kısaca “PLATFORM” olarak anılacaktır), DiSCPROFiL Kişilik Envanteri Yazılımı (kısaca “YAZILIM” olarak anılacaktır) ve yazılıma bağlı uygulama ve hizmetlerin kullanımı amacıyla discprofil.net internet sitesi ziyaretçisi ya da platformun üyesi (kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır).
Madde 2: AMAÇ:
Sözleşmenin amacı FİRMA ile MÜŞTERİ arasındaki ticari ilişkiyi düzenlemek, tarafların hak ve mesuliyetlerini belirlemektir.
Madde 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU:
SÖZLEŞME, PLATFORM ile ilgili kullanım koşulları ve satış sonrası verilen hizmetleri tarif eder. SÖZLEŞMENİN kabulü ile taraflar aralarında yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul ederler.
Madde 4: SÖZLEŞMENİN KABULÜ:
SÖZLEŞME, ücretli paketlerden birine kayıt olunması ile beraber satın alma işlemi sırasında “Şartları okudum ve kabul ediyorum” kutucuğunun işaretlenmesiyle veya bu sözleşmeye ek protokol kapsamındaki hizmetin satın alınması sırasında bu sözleşme ve eklerinin taraflarca imzalanmasıyla kabul edilmiş sayılır.
Madde 5: HİZMETİN TANIMI:
a- FİRMA sunduğu PLATFORM ile MÜŞTERİLERİN internet üzerinden DISC teorisine dayalı Kişilik Envanteri uygulamalarını yapabilmelerini ve bunlarla ilgili raporları alabilmelerini sağlayacaktır.
b- PLATFORMUN sahip olduğu özellikler ve özelliklerin kapsamı discprofil.net internet sitesi üzerinde belirtilen paketlere göre değişiklik göstermektedir. MÜŞTERİ uygun paketi tercih ederek ödemesini yapmasıyla PLATFORMU kullanmaya hak kazanacaktır.
ç- PLATFORM ile birlikte sunulan uygulamalara erişim ve rapor alabilme sınırları discprofil.net internet sitesi üzerinde belirtilen paketlere göre farklılık göstermektedir.
d- PLATFORM kullanımı için gerekli olan web barındırma hizmeti FİRMA tarafından sağlanır ve SÖZLEŞME süresince kullanılabilir.
e- MÜŞTERİ, PLATFORMDA yer alan ücretsiz uygulamaların tamamını herhangi bir ilave ücret ödemeden kullanım hakkına sahiptir. MÜŞTERİ PLATFORMDA yer alan ücretli uygulamaları, tercih edilen uygulama için discprofil.net internet sitesinde belirtilen ücreti karşılığında kullanım hakkına sahip olabilir. Yıllık kullanım taahhüdü gerektiren paketler için FİRMA bir yıllık sabit fiyat garantisi verir.
Madde 6: KULLANIM KOŞULLARI VE SÜRESİ:
PLATFORM belirli bir süre için belirtilen tüm fonksiyonları ile birlikte yazılım olarak sunulan bir hizmettir ve sektörel tanımı SAAS MODELİ olarak bilinmektedir. Sözleşme başlangıç tarihi, tercih edilen paketin discprofil.net internet sitesinde beyan edilen bedeli ödenmesiyle beraber, sunulan SÖZLEŞMENİN kabulü ile başlar ve sözleşme süresi discprofil.net internet sitesi üzerinde belirtilen paketlere göre farklılık göstermektedir. MÜŞTERİ bu süre boyunca, PLATFORM kapsamında tercih etmiş olduğu paket ile sunulan her türlü hizmeti kullanma hakkına sahip olacaktır. Sözleşme süresi içerisinde herhangi bir şekilde hizmet alınan paket tercihi değiştirilmesi durumunda sözleşme süresi ilk başlangıç tarihi esas alınarak kullanılmaya devam edilecektir. Sözleşme süresi sonunda MÜŞTERİ sunulan hizmetin devam etmesini istediği takdirde istediği hizmetin karşılığı olan, discprofil.net internet sitesindeki beyan edilen, bedeli ödeyerek var olan bilgileri ile kullanmaya devam edebilecektir. FİRMA, kötüye kullanım hariç MÜŞTERİ talep ettiği müddetçe discprofil.net sitesindeki farklılık gösteren paketler çerçevesinde sözleşmeyi yenilemekle yükümlüdür.
Madde 7: KÖTÜYE KULLANIM
a- MÜŞTERİ, PLATFORM kapsamındaki hizmetleri sadece kendisinin ve iştiraki bulunduğu şirketlerin, ihtiyaçlarını karşılamak için kullanabilir. İş bu sözleşme ile kullanım haklarına sahip olduğu PLATFORMU, almış olduğu paket ile birlikte gelen kullanıcı adı ve şifreleri 3, kişi ve kuruluşlarla paylaşarak, izin verilenden fazla kullanıcı ile çalışamaz. Bu Kullanıcı adları ve şifreleri kiralayan, satan, dağıtan ya da bedelli bedelsiz başkasına verenler, kendisine verilen hakları kötüye kullanarak sözleşmeye aykırı davranmış sayılır. Kötüye kullanım durumunda FİRMA sözleşmeyi süresinden önce tek taraflı olarak feshedebilir, kötüye kullanım sebebiyle FİRMA tarafından tek taraflı olarak sözleşmenin feshedilmesi durumunda sözleşme süresi sonuna kadar oluşacak tüm borç muaccel hale gelir, ayrıca MÜŞTERİ daha önce yapmış olduğu ödemeleri geri isteyemez.
b- MÜŞTERİ, sözleşmenin imzalanmasıyla PLATFORM kapsamında sunulan içerik ile ilgili tersine mühendislik çalışmaları ve telif haklarını ihlal edecek çalışmalar içerisinde olmayacağını, bu faaliyetlerin tespit edilmesi durumunda kötüye kullanım koşulların gerçekleştiğini peşinen kabul etmiş sayılır.
Madde 8: MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
MÜŞTERİ kullanmakta olduğu ücretli ya da ücretsiz PLATFORM için;
a- Kullanıcı verilerini 3. şahıs, kurum ya da kuruluşlarla paylaşmayacaklarını ve paylaşmaları durumunda veriler ile ilgili tüm güvenlik önlemlerinin kendi istekleri ile ihlal edildiğini ve bu gibi durumlarda FİRMANIN hiç bir sorumluluk almayacağını kabul ederler.
b- PLATFORM ile sunulan “SİLME” özelliği kullanıldığında tüm verilerin kalıcı olarak silineceğine dair uyarı verilmesine rağmen işlemin devam ettirilmesi sonucu silinen veriler ve çıkabilecek arızalar ile ilgili FİRMA hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
c- Destek talep edilmesi durumunda sorunun çözülmesi için talep edilen bilgilerde sorunun analizi için “Kendiliğinden oldu”, “Durup dururken oldu” gibi mantıksal olarak imkanı olmayan yaklaşımlarında bulunmayacaklarını, aksi takdirde her ne kadar FİRMA yapılan işlemleri takip etse de sorunun kaynağını bulmak için yardımcı olunmadığını ve sorumluluğun FİRMAYA ait olmadığını kabul ederler.
Madde 9: DESTEK KAPSAMI:
SÖZLEŞME süresi boyunca FİRMANIN, MÜŞTERİYE destek vereceği konular;
a- FİRMA, PLATFORM kullanımı ile ilgili MÜŞTERİYE destek vermeyi ve yaşanacak sorunlar ile ilgili yol göstermeyi kabul eder.
b- FİRMA ihtiyaç olması durumunda telefon ile destek vermeyi kabul eder. Destek talep edilen konunun niteliklerine göre FİRMA sorunun çözümü için MÜŞTERİYİ diğer destek kanallarına yönlendirme hakkına sahiptir.
c- Destek talepleri üzerine yapılan karşılıklı yazışmalar özeldir ve resmi kurumlar tarafından talep edilmediği müddetçe hem MÜŞTERİ hem de FİRMA tarafından gizli tutulacaktır.
Madde 10: YAZILIM MÜLKİYETİ:
Sunulan YAZILIM, tasarımlar ve ücretli ya da ücretsiz olan diğer tüm ek hizmetlerin mülkiyeti FİRMAYA ait olup, MÜŞTERİ bunlar üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. FİRMA tüm bu ürünler ile ilgili güncelleme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir ve yapılan bu çalışmalar ile MÜŞTERİNİN operasyonunu engellemeyeceğini kabul eder.
Madde 11: MÜCBİR SEBEP:
Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazılı olanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, SÖZLEŞMENİN kabul edildiği tarihte var olmayan ve öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de SÖZLEŞME ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi biri sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.
Madde 12: ONAY VE YÜRÜRLÜLÜK:
Bu SÖZLEŞME, MÜŞTERİNİN discprofil.net internet sitesi üzerinden sunulan örneğinin kabulünü onaylaması veya sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasıyla her iki taraf için bağlayıcı olur yürürlüğe girer. SÖZLEŞMENİN uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda Antalya Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
0216 594 50 90 Pzt - Cma 09:00-17:00
İçeriğe dön