İçeriğe git
DiSC GRAFİKLERİNE GENEL BAKIŞ

Grafikler davranışsal açıdan bireyin parmak izi gibi eşsizdir. Üç grafiği birlikte analiz eden bir uzman, birey hakkında oldukça fazla bilgiye ulaşır. Bu amaçla uzmanlık eğitimi programlarına katılabilirsiniz. Eğer daha hızlı bir yöntemle sonuca ulaşmaya ihtiyacınız var ise, farklı amaçlar için tasarlanmış DiSCPROFiL raporlarından yararlanabilirsiniz.

Kişisel Grafik
DiSCPROFiL sisteminde 9 trilyona yakın benzersiz davranış tercihi, 209 bin farklı grafik ile ifade edilmiş ve her bir grafik altında yaklaşık 42 milyon davranış tercihi anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde özetlenmiştir.

DiSCPROFiL modeli D,i,S ve C olarak adlandırılan dört temel stilden oluşur. Her bir stil sadece kendi başına olabileceği gibi, ikili ya da üçlü gruplar halinde diğer stiller ile birleşerek kırk farklı DiSC Stili oluştururlar
DiSC Stili :
Noktaların  üst tarafa ya da orta çizgiye yakın olması üstünlük sağlamaz. Hiç bir grafik diğerine göre daha iyi değildir. Tüm DiSC Stilleri eşittir ve kendi amacı için değerlidir.
Noktanın orta çizgiye mesafesi, üstünde veya altında olması?

Noktanın orta çizgiye mesafesi, kişinin o DiSC stilinin özelliklerine ne ölçüde doğal olarak meyilli olduğunu gösterir. Noktanın grafiğin üst kenarına yakın olması stilin özelliklerine kuvvetli eğilimi işaret eder. Noktanın orta çizgi ve üst kenar arasında olması makul düzeyde eğilimi gösterirken, orta çizgiye yakın olması zayıf eğilimi işaret eder.

Profilin tanımını yapılırken sadece çizginin üzerindeki noktalar kullanılır. Grafiğin üst kenarına yakın olandan başlayarak DiSC Stilini temsil eden D,i,S ve C karakterleri sıralanır.

Sizin için özel olarak oluşturulan DiSCPROFiL grafikleriniz hakkında artık daha fazla bilgi sahibisiniz. Bu aşamadan sonra öncelikle “Kişisel” grafiğinizden hareketle kendinizi rahat hissettiğiniz durumlarda nasıl davrandığınız, baskı altında davranışlarınızı değiştirip değiştirmediğiniz ve değiştiriyorsanız bu değişimin ne yönde olduğu, içinde olduğunuz ortama adapte olabilmek için değiştirmek zorunda kaldığınız davranışlarınızın özetlendiği Grafik Analizi raporunu incelemenizi öneririz. İlerleyen aşamalarda “İş yeri”, “Yönetim”, “Aile ve Çiftler” gibi kategorilerde ihtiyacınıza yönelik özelleştirilmiş DiSCPROFiL raporları için uzmanlarımızdan danışmanlık talep edebilirsiniz.
Sayfa 2
İçeriğe dön