İçeriğe git

DiSC'in Temel Prensipleri

  • Tüm DiSC Stilleri eşit derecede değerlidir ve tüm stiller kendi kişilik özelliklerine uygun alanlarda başarılı olabilir.

  • Kişisel davranışlarımız, deneyimler, eğitim ve olgunluk gibi diğer faktörlerden etkilenir.

  • Kendimizi anlamak, çevremizdeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmanın ilk adımıdır.

  • Diğer insanların DiSC stillerini öğrenmemiz, onların bize göre farklı yönlerini ve önceliklerini anlamamıza yardım eder.

  • Daha etkili ilişkiler kurmak için, DiSC'i kullanarak, iletişim becerimizin kalitesini geliştirebiliriz.
DiSC’E GİRİŞ

DiSCPROFiL’e hoşgeldiniz.

DiSCPROFiL raporları kendimizi ve diğer insanları daha iyi anlamamız için bize bilgiler sunan bir araçtır. DiSCPROFiL prensiplerini kullanarak size göre öncelikleri ve tercihleri farklı insanlar ile daha iyi iletişim kurmayı kolay ve hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Aşağıdaki üç grafik, aynı olay veya durum ile farklı şartlar altında karşılaşıldığında davranışların değişip değişmediğini gösteren grafiklerdir.

Sağdaki grafik bireyin kendisini rahat hissettiği durumlardaki doğal davranışlarını anlatır. Ortadaki grafik baskı altındaki davranışların değişip değişmediğini gösterir. Soldaki grafik ise bireyin içinde olduğu ortamda, örneğin işyerinde nasıl davrandığını anlatır.

Grafiklerin nasıl okunması gerektiğini raporun devam eden sayfalarında inceleyebilirsiniz.


Kişisel

Baskı  Altında

MaskeSayfa 1
İçeriğe dön