İnsan çözümleri sizinle
İçeriğe git


Raporlar / DiSC Durumsal Davranış Raporu

Raporun devamını merak ettim...
Kimler Durumsal Davranış Raporunu Kullanmalıdır?
  • DiSC Stili veya DiSC İş Yeri raporunu daha önce alanlar
  • Baskı altında davranışlarını kontrol etmekte zorlananlar
  • Farklı ortamlara adapte olmak zorunda kalanlar
  • Üzerindeki stresin kaynağını merak edenler
Neden Durumsal Davranış Raporunu Almalıyım?
  • Baskı altında davranışlarımızı kontrol etmek için
  • Güvenli alanımız dışındayken, ortama uyum sağlamak için değiştirdiğimiz davranışları daha iyi yönetebilmek için
  • Doğal halimizi, baskı altında ve güvenli alanımız dışında  nasıl davrandığımızı bir bütün olarak anlamak için
  • Stres altında olup olmadığımızı ve eğer varsa üzerimizdeki stresin kaynağını anlamak için
" Sadece kendimizle ilgili değil aynı zamanda ilişkilerimizle de ilgili "

Henüz inceleme yok.
0
0
0
0
0
Derecelendirmenizi girin:
19 TL
Destekleyici Raporlar
Enerjinizi odaklayacağınız, davranışlarınızı şekillendiren güçlü yönlerinizi keşfedin.
19.00 TL
Önceliklerinize ve güçlü yanlarınıza odaklanan işyerine özgü bu rapor, etkili ilişkiler kurmak için net stratejiler sağlar.
29.00 TL


Baskı altında değişen ve ortama uyarladığımız davranışlarımız

Aynı olaya her koşulda aynı tepkiyi vermeyebiliriz.
İşte bu koşullara bağlı değişim, aslında kendimize
karşı tutarsızlık değil, dinamik yaşam koşullarına
uyum sağlama çabasıdır. Bu davranışsal değişimin,
“Kişisel” DiSC Stilimize göre farklılaşabilmesinin
sınırları vardır. Bu sınırların aşılması birey üzerinde
stres, kendini aşırı zorlama, tükenmişlik duygusu gibi
durumlar oluşmasına sebep olabilir.


Baskı altında davranışları değişiyor mu?

Seda baskı altında, risk almaktan kaçınır, daha az inisıyatif kullanır. Alçakgönüllü, mütevazi davranışlar sergiler. İnsanların ihtiyaçlarıyla daha fazla ilgilenir. Hızını yavaşlatır ve temkinli davranarak daha fazla anlamaya ve görünenin ardındakini görünmeyeni keşfetmeye çalışır. Duygularını bastırır, ani çıkışlar yapmamaya ve tutarlı davranmaya çalışır.
Stres altındaysa, kaynağı nedir?

Bu bilgi klinik bir gösterge değildir. Bununla beraber sıra dışı tutum ve davranışları anlamamız ve daha büyük sıkıntılar oluşmadan önce bize önlem alma imkanı sağladığı için oldukça faydalı psikometrik bir göstergedir.
Güvenli alanının dışında davranışları nasıl değişiyor?

Seda, tanımadığı ve yabancı ortamlarda daha ciddi ve daha resmi davranır. Heyecanını ve pozitif enerjisini eskisi gibi etrafa yaymaz. İnsan ilişkilerinde mesafeleri korumaya çalışır. Daha az konuşur ve daha fazla dinler, etrafını algılamaya çalışır. Bu anlamda yaklaşımları daha şüpheci ve sorgulayıcıdır. Yargılarında ve kararlarında duygularını kontrol ederek objektif olmaya gayret eder.
0216 594 50 90 Pzt - Cma 09:00-17:00
İçeriğe dön