İnsan çözümleri sizinle
İçeriğe git


DiSC Envanteri Nasıl Çalışır?DiSCPROFiL sistemi hem uygulayıcısı hem de danışanı için kolaydır. Envanterlerin değerlendirilmesi için herhangi bir sertifikasyon veya uzmanlık eğitimi gerekli değildir. DiSCPROFiL’in sağladığı web tabanlı yazılım sayesinde envanter formunu tamamlayanlar için değerlendirme internet üzerinden otomatik olarak yapılır.


Nasıl olur?
DiSCPROFiL online değerlendirme için e-posta yoluyla bir erişim kodu aldığınızda, kendi davranışlarınız hakkında basit bir anket cevaplarsınız. Anket, tekniği gereği aynı grup içersindeki kendinizi en iyi açıklayan kelimeyi ve sizi açıklamayan bir kelimeyi seçmeye sizi zorlar. Doğru ya da yanlış cevap olmadığı için yapılan Davranış Envanteri çalışmasının sonunda başarılı ya da başarısız olma durumu oluşmaz.

Değerlendirme  elektronik olarak yapılır ve DiSCPROFiL raporları üretilir. Bu raporlarda size özgü davranış tarzı, tercih ve öncelikleriniz, ihtiyaçlarınız, verimli davranışlar için tercih ettiğiniz çalışma ortamı ve stratejiler hakkında okuyacaksınız. Ayrıca güçlü ve zayıf yönleriniz hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

DiSCPROFiL sağladığı bireysel veya kurumsal eğitimler DiSC stilleri hakkında bilgi içerir Eğitimlere katılarak siz de diğer insanlar hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Karşılaştırma, takım değerlendirme ve diğer raporlar çalışma arkadaşlarınızı,  müşterilerinizi ekibinizi en yüksek seviyede anlamanızı kolaylaştırır.

Bir işe alım veya terfi süreci için DiSCPROFiL ile çalışma yapıyorsanız, kazanacağınız anlayış  güçlü yönlerinizi daha somut bir şekilde ortaya koymanıza yardımcı olur. Aynı şekilde DiSCPROFiL sistemini yeni bir yönetici ya da yeni bir ekip ile çalışırken en iyi yaklaşımlarınızı belirlemek için kullanabilirsiniz.


DiSCPROFiL neyi ölçer ?
DiSC sizin kişilik ve davranış tarzını ölçmektedir. Zeka, yetenek, ruh sağlığı veya değerleri ölçmez. DiSC profilleri çeşitli durumlardaki insan davranışlarını tanımlar. Biyolojik olarak benzersiz olan insanlar, davranışsal özellikleri açısından da benzersizdirler. Bununla beraber anatomik benzerliklerimiz gibi davranışsal özelliklerimizinde benzer yönleri de vardır ve bu benzer yönlerimiz kişisel davranış bütünlüğümüzün önemli bir bölümünü oluşturur.

DiSC Profil sisteminde 9 Trilyona yakın benzersiz davranışsal tercih, 209 Bin farklı grafik ile ifade edilmiş ve her bir grafik altında yaklaşık 42 milyon davranışsal tercih toplanmıştır.

Sonraki aşamada 209.000 farklı grafiğin temsil ettiği farklı davranış grubu, DiSC modelinin temelini oluşturan 4 referans noktasının türevleri olan 40 farklı DiSC Stili altında kategorize edilmiştir.

Huniye benzetilebilecek bu tipoloji çalışması ile benzersizliklerin yaratmış olduğu karmaşıklık giderilmiş, benzerliklerimiz üzerinden gidilerek DiSC Stili belirlenmiş olan kişilerin çevresel veya içsel uyarıcılara vereceği tepkiler önceden tahmin edilebilir olmuştur.    


DiSC modelinin referans aldığı dört nokta
– Direkt, güçlü iradeli, zorlayıcı

– Sosyal, konuşkan ve canlı

– Nazik, anlayışlı, yumuşak kalpli

– Mükemmelliyetçi, analitik ve mantıklıPsikolojide Kişilik değerlendirmeleri
Psikologlar 1930'lardan bu yana kişilik özelliklerini ölçmektedirler. O zamandan bu yana kişiliği daha iyi anlamak ve onu ölçmenin daha iyi bir yolunu oluşturmak için olağan üstü bir gayret var. Onlarla beraber herhangi birinin davranışlarından sorumlu interaktif kuvvetlerinin karmaşıklığının daha çok farkına vardık.

DiSC değerlendirmeleri bireylerin duygusal sağlığını belirlemek için klinik ortamlarda kullanılan araçlardan yöntem ve amaç olarak ayrışır. DiSC normal insan davranışının aralığında insanların kendilerini ve başkalarını anlamasına yardımcı olmak için kullanılmaktadır.

Çoğu kişilik psikoloğu davranış özellikleri ve durumların interaktif olduğunu savunur. Bu açıdan DiSCPROFiL modelinin en faydalı yönlerinden biri de iletişim kurarken sadece kendi tarzınızda değil, gerektiğinde davranışlarınızı duruma adapte etmeyi öğrenecek olmanızdır. Bir yönetici olarak size en rahat gelen davranış tarzını  kullanmayı tercih etmeyip, ancak bunun yerine o durum için , o kişi için ya da tüm ekip için daha etkili olacağını bildiğiniz bir davranış tarzını kullanabilirsiniz.
0216 594 50 90 Pzt - Cma 09:00-17:00
İçeriğe dön